Mästerligt måleriarbete

Med över 40 års erfarenhet kan målaremästaren Pertti Noiva erbjuda branschens bästa måleritjänster.

Kvalitet som syns och håller i längden

Målaremästare Pertti Noiva utgör basen i vår tjänsteverksamhet.

Han bidrar också med sin kunskap och kommer gärna hem till dig och ger råd och tips på hur arbetet ska utföras i de fall du väljer att göra arbetet själv.

Tryggare och bättre kan det inte bli!

Utnyttja ROT-avdraget

Är du privatperson och äger en fastighet?
Då rekommenderar vi att du utnyttjar ROT-avdraget när du anlitar oss. Då får du samma höga kvalitet på arbetet till halva kostnaden.